Atajo del menú principal Atajo al texto

HUMAX Networks Productos

Router / Extensor

Router

 • AX3000 Dual-band Wireless Router
  • 2x2, 2x2 11ax Dual-band
  • 2.5GE WAN x 1 / GE LAN X 3
  • USB 3.0 x 1
  • Easy Mesh Support
 • AX6000 Dual-band Wireless Router
  • 4x4, 4x4 11ax Dual-band
  • 10GE WAN x 1 / GE LAN X 3
  • USB 2.0 x 1
  • FXS x2 (Optional)
  • Easy Mesh Support
 • AX7800 Tri-band Wireless Router
  • 4x4, 2X2+ 2x2 11ax Tri-band
  • 2.5GE LAN x 1, GE LAN X 3
  • Easy Mesh Support

Extensor

 • AX3000 Dual-band Wireless Extender
  • 2x2, 2x2 11ax Dual-Band
  • GE WAN x 1 / GE LAN x 1
  • FXS x 2
  • Easy Mesh Support
 • AX5400 Dual-band Wireless Extender
  • 2x2, 4x4 11ax Dual-band
  • GE LAN x 2
  • Easy Mesh Support
 • AX7800 Tri-band Wireless Extender
  • 4x4, 2X2+2x2 11ax Tri-band
  • 2.5GE LAN x 1, GE LAN X 1
  • Easy Mesh Support

Exteriores

 • AX4800 Single-band Wireless AP
  • W-Fi 6E 4x4 Single-Band
  • 10GE WAN Ready
  • SFP Ready - FLEX PON
  • USB 3.0 X 1

쿠키 이용 안내

모든 쿠키 사용 동의를 클릭하시면 이 웹사이트에 방문한 고객의 원활한 서비스 경험을 위해 마케팅, 분석용으로 쿠키정보 사용하는 것에 동의하게 됩니다.